Το έργο USMART προβλέπει την ανάπτυξη ενός συνόλου νέων έξυπνων υπηρεσιών κινητικότητας (iServices) με βάση την τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας, που θα στηρίξει τους κατοίκους της πόλης και τους επισκέπτες να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο χρησιμοποιώντας δημόσια ή /και ιδιωτικά μέσα μεταφοράς.

Όλες οι υπηρεσίες (iServices) θα αναπτυχθούν και θα επιδειχθούν για μεγάλες αθλητικές/πολιτιστικές εκδηλώσεις, χρησιμοποιώντας πληροφόρηση από:

(α) τους οργανισμούς μέσων μαζικής μεταφοράς (παρέχοντας πληροφορίες για την κυκλοφορία, δρομολόγια, γραμμές, στάσεις, κλπ),

(β) τους χρήστες του μεταφορικού συστήματος (παροχή σε πραγματικό χρόνο πληροφόρησης για τα ταξίδια μέσω των κινητών συσκευών τους)

(γ) τις αρχές των οδικών μεταφορών (συσκευές παρακολούθησης της κυκλοφορίας, κάμερες, κ.λπ.) και

(δ) δίκτυο αισθητήρων RF.

Επιπλέον, θα αναπτυχθεί μια εφαρμογή smart-phone για συλλογή καινοτόμων δεδομένων (SMART app), που θα λειτουργεί ως ένα προσωπικό ημερολόγιο, συλλέγοντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, μέσω αισθητήρων (όπως Wi-Fi, GSM, GPS). Οι πληροφορίες που θα συγκεντρώνονται στη συνέχεια θα επικυρώνονται και προσαρμόζονται από τους χρήστες μέσω μιας διαδικτυακής διεπαφής (web interface). Πιο συγκεκριμένα, οι χρήστες θα καλούνται να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες για τα ταξίδια τους, όπως αν έχουν αποκτήσει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια ή / και πριν από το ταξίδι τους, ποιος ήταν ο σκοπός της κάθε καταγεγραμμένης διαδρομής, κλπ. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν μέσα από αυτή τη διαδικασία, θα χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της μεταφορικής συμπεριφοράς των κατοίκων και των τουριστών, τις προτιμήσεις τους, τις ταξιδιωτικές τους ανάγκες, κλπ., μέσω της εκτίμησης προηγμένων προτύπων συμπεριφοράς, έτσι ώστε να είναι εφικτή η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών iServices που θα επιτρέπουν στους μετακινούμενους να ασκήσουν πραγματικά την αναμενόμενη συμπεριφορά. Δύο πιλοτικές εφαρμογές θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου. Η πρώτη θα αφορά στην αξιολόγηση της έξυπνης εφαρμογής (SMART app) και την εκτίμηση των προηγμένων οικονομετρικών προτύπων συμπεριφοράς, ενώ η δεύτερη θα αφορά στην ανάπτυξη των iServices κατά τη διάρκεια μεγάλων γεγονότων στην Αθήνα, Ελλάδα και στη Χάιφα, Ισραήλ.