Η προσέγγιση του USMART είναι πολυδιάστατη και διεπιστημονική, με ισχυρή σύγκλιση μεταξύ των οικονομικών, κοινωνικών επιστημών (κοινωνιολογία, ψυχολογία, διοίκηση) και τη μηχανική (μεταφορές, επιστήμη των υπολογιστών).

Η διεπιστημονική προσέγγιση στοχεύει:

  • στην διαμόρφωση μιας ενιαίας μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό της μεταφορικής συμπεριφοράς. Η μεθοδολογία αυτή ενσωματώνει τα διάφορα μέσα και σχήματα κινητικότητας σε ένα ενιαίο μείγμα μεταφοράς.
  • Καλύτερη διαχείριση της μεταφορικής ζήτησης με στόχο την ικανοποίηση των περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ και των αναγκών των ταξιδιωτών
  • Ανάπτυξη και υλοποίηση ενός συνόλου εξατομικευμένων υπηρεσιών έξυπνες κινητικότητας (iServices) για μεγάλες εκδηλώσεις και δρώμενα, το οποίο θα εναρμονίσει τις πληροφορίες από διάφορες πηγές δεδομένων προς όφελος του ταξιδιώτη
  • Ανάπτυξη μιας καινοτόμου, μη παρεμβατικής, «ελαφριάς» και εύκολης στη χρήση εφαρμογής για τη συλλογή δεδομένων, βασισμένη στις κινητές τεχνολογίες. Η εφαρμογή έχει επίσης χαρακτηριστικά αλληλεπίδρασης με τον χρήστη για σκοπούς επικύρωσης
  • Χρήση καινοτόμων μεθοδολογιών για τη μοντελοποίηση της ικανοποίησης των ταξιδιωτών, και αξιοποίηση των ευρημάτων, τα οποία θα συμβάλουν στην αύξηση της συνολικής ευημερίας των μεμονωμένων ταξιδιωτών (κάτοικοι και τουρίστες) και της κοινωνίας στο σύνολό της.